Reisclub 92

REISCLUB"92" VZW heeft tot doel, met uitsluiting van enig winstoogmerk rond het thema reizen de socio - culturele contacten en de informatie aan haar leden te bevorderen.

In dit verband worden er regelmatig toeristische wandelingen en fietstochten georganiseerd. Binnenhuisactiviteiten zoals een film- en/of diavoorstelling waarbij een bepaald land en/of streek aan bod komt behoren eveneens tot de activiteiten .

Wij kijken ook uit om initiatie cursussen op gebied van film en fotografie te organiseren.
Wij informeren onze leden ook regelmatig over toeristische activiteiten van andere verengingen zoals een tentoonstelling of voordrachtavond waarbij een bepaald land, streek of volk aan bod komt.

Wij hebben ook een toeristische video- bibliotheek waarvan de leden gratis gebruik mogen van maken om een reis op individuele basis of in groep voor te bereiden.

Uiteraard nemen wij ook regelmatig deel aan daguitstappen, minitrips en rondreizen die door reizen 't Houtland georganiseerd worden. Wij verlenen achteraf graag onze medewerking om een reünie voor de deelnemers te organiseren.

Ook verlenen wij graag onze medewerking aan initiatieven die van de leden uitgaan; zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een country en westernavond; gezamenlijk oudejaarsnacht doorbrengen, deelnemen aan een fietstocht die door een andere vereniging georganiseerd wordt voor een goed doel.

Er wordt regelmatig een infoblaadje verspreid waarin reisverslagen, nieuwtjes uit de toeristische wereld, enz…worden opgenomen; en bovendien wordt u ook nog geïnformeerd over de reizen, minitrips en daguitstappen die door reizen t' houtland worden georganiseerd. Bij deelname aan een groepsreis houden wij eveneens een voorbereidingsvergadering; waarbij alle nodige informatie over deze reis wordt verstrekt.

Wenst u deel uit te maken van onze reisclub; die als het ware een vriendenkring geworden is van mensen die er eens graag tezamen op uittrekken, dan kunt u steeds als lid van onze club toetreden zonder enige verplichting.

Het lidgeld bedraagt 7 Euro per jaar en per adres; ongeacht het aantal personen die er op dit adres woonachtig zijn.

Deze bijdrage kan overgemaakt worden op het rekening BE34 2800 4606 0990 (BIC: GEBABEBB) van Reisclub"92" VZW - Burg 63/bus 1 - 8820 TORHOUT.